La garantia de ser fabricant

COOL BIKES SL, empresa propietària de la marca Spinta, garanteix les seves bicicletes i patinets contra qualsevol defecte de fabricació o muntatge, cobrint el canvi de les peces defectuoses o reparant-les, sota les següents condicions:

· La garantia de les bicicletes, patinets i peces té una durada de 24 mesos (2 anys) a partir de la data de compra, menys en les bateries que és d'1 any.

· La garantia queda limitada al comprador original i no és transferible als següents i futurs compradors.

· El termini de garantia quedarà suspès durant el temps en què durin les reparacions (s'allargarà en el temps) i en cas de substitució, es renovarà automàticament respecte a l’element afectat

· Aquesta garantia és vàlida per a un ús "normal" del producte Spinta, és a dir, no cobreix usos de competició, pilotatge en rampes, salts, descens, climes extrems o activitats similars.

· Si ha comprat el producte Spinta on line en el nostre web només ens ha de trucar o enviar un correu. En el cas que hagi comprat el producte Spinta en un distribuidor oficial ha de gestionar la garantia a través del distribuïdor.


La garantia no cobreix, en cap cas:

· La substitució o renovació de peces que es derivin del desgast de l'ús la bicicleta. Aquestes peces són anomenades béns consumibles i en el cas de les bicicletes són: pneumàtics, llantes, cadena, plats, pinyons, pastilles de fre, discos, fusibles, bombetes, etc.

· Danys que s’atribueixin a fallades en la interpretació dels consells del manual.

· Errors i danys atribuïbles a accidents, cops/impactes, una utilització inadequada, reparacions realitzades erròniament, manca de manteniment i de cura.

· Modificacions de la bicicleta per part d’algú extern a un servei oficial SPINTA.

· Desperfectes o avaries ocasionats per agents o elements externs (catàstrofe natural, inundació, incendi, robatori, etc).


COOL BIKES SL no és responsable d’incidents o danys col·laterals ocasionats a tercers.

La no acceptació d’aquestes condicions, o la manca d’activació de la mateixa pels canals establerts a aquest efecte, comportaran que COOL BIKES SL no es faci responsable ni assumeixi cap responsabilitat sobre la conformitat de garantia.