Devolucions

A Spinta Bikes si no quedes satisfet@ et tornem els diners!El client que compri en el nostre web podrà desistir lliurement del contracte de compra dins el termini de catorze (14) dies. Aquest termini es comptarà des de la recepció del producte Spinta per part del client.

El client que vulgui efectuar una devolució només haurà d'enviar un correu a l'adreça admin@spintabikes.com adjuntant la factura de la compra i ens posarem en contacte per gestionar la devolució.

SPINTA retornarà la totalitat de l’import de la compra en un termini de catorze (14) dies a comptar des de l'enviament del correu per part del client.

Les despeses de devolució de la compra aniran a càrrec del client, exceptuant aquelles devolucions que siguin provocada per una causa contemplada en la garantia de fabricant.

El client serà responsable de la possible disminució de valor del producte deguda a una manipulació inadequada, cops, etc. El producte s'ha de retornar en les mateixes condicions de compra i sense haver-se utilitzat.